thông tin liên hệ

TRẦN GỖ BẮC GIANG

– Địa chỉ: Xã Mỹ Hà – Huyện Lạng Giang – Bắc Giang

– Hotline: 052.363.2222 – 0868.132.546

– Email: zfone484@gmail.com

– Facebook: Trần Gỗ Cao Cấp Bắc Giang-052.363.2222

– Zalo: 052.363.2222

– Website: www.trangobacgiang.com

Gửi tin nhắn qua mail